מי אנחנו?

מוזמנים להצטרף לאתר החדש שלנו!

כרגע שומרים על הבלוג לטובת ההיסטוריה וגישה למאגרי המידע


מהו גינון קהילתי?
גינון קהילתי הינו כלי מעשי ליישום תפיסת הקיימות תוך שילוב בין חברה וסביבה.
באופן מעשי מדובר במסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים הרואים עצמם מחויבים לאימוץ ולטיפוח שטח אדמה פתוח. טיפוח זה יכול לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, על פי הרצונות והצרכים של התושבים הפעילים בה: ערוגות אישיות ו/או משותפות של צמחי תועלת ונוי, בוסתן עצי פרי עם שבילים וספסלים, שטח בר שתושבים לוקחים אחריות על טיפוחו- כל אחת מאפשרויות אלו או שילוב ביניהן - כשהמשותף לכולן הינם קשרי הגומלין שגינה קהילתית מזמנת - בין תושבים לבין עצמם ובין תושבים לאדמה ולטבע שבסביבת מגוריהם.

תרומתן של הגינות הקהילתיות לאיכות החיים בעיר:
 1. עידוד אזרחות פעילה - תושבים לוקחים אחריות על איכות חייהם ומשפיעים על העיצוב והשימוש בשטחים הפתוחים. העבודה בגינה מחזקת את תחושת השייכות של הפרט לסביבת מגוריו, תוך העצמת אוכלוסיות ויצירת מסגרת מקומית תומכת לפעילות חברתית ותרבותית (שבתות, חגים, חוגים ועוד).
 2. חיזוק קשרי קהילה - עבודת צוות בין קבוצות ופרטים בקהילה הפועלים למען מטרה משותפת, תוך יחסים שוויוניים ובקבוצה רב- גילאית ורב-תרבותית. היכרויות חדשות תורמות להידוק קשרי גומלין בין אנשים בקהילה. פעילות משפחתית בגינה מספקת הזדמנות לזמן איכות משמעותי.
 3. שיפור חזות השכונות ותדמיתן - חיזוק הגאווה המקומית והקשר בין תושבים לשכונות מגוריהם, וכן תרומה לעליית ערך נדל"ן.
  • גינות קהילתיות המוקמות בשטח עירוני פתוח הן נכס עבור הרשויות:
  • הן חוסכות את השקעת המשאבים של הקמתן ותחזוקתן של גנים.
  • מהוות פיתרון ירוק לשטחים עירוניים מוזנחים
  • שימוש זמני מוצלח לשטחים המיועדים לפיתוח עתידי
התושבים לוקחים על עצמם לטפח שטח ציבורי בעלות מצומצמת לעומת טיפול נופי עתיר תקציב ותוך מתן מענה אמיתי לצרכי הציבור וטיפוח הקהילה.
גינה מוצלחת היא רווח נקי לכל המעורבים בדבר
 1. חינוך סביבתי - הגינה היא מרכז להגברת מודעות ולמידה של תכנים סביבתיים לכל גיל בנושאים כגון: הטבע העירוני, חקלאות בת-קיימא ותזונה בריאה, הפחתת הצריכה ומיחזור.
 2. גידול תוצרת מזון - ירקות ופירות וכן תבלינים, צמחי מרפא, פרחים ועוד.
 3. שימור וטיפוח מגוון ביולוגי מקומי של בע"ח וצמחי בר. הרחבת מגוון האסטתי והפונקציונלי של שטחים פתוחים.
בישראל פועלות כיום מאות גינות קהילתיות ומידי חודש קמות גינות קהילתיות נוספות ברחבי הארץ. חלק מגינות אלו נתמכות על-ידי הרשויות המקומיות בדרכים שונות, חלקן נתמכות על-ידי גופים כדוגמת החברה להגנת הטבע, החברה למת"נסים, בתי ספר וגנים, מרכזים קהילתיים, ועוד. במקביל, יש גינות הפועלות בצורה עצמאית לחלוטין – כיוזמה קהילתית מקומית של אדם או קבוצת אנשים.

הקמת גינות קהילתיות בישראל ע"ר
בשנת 2008 החלה קבוצה של מספר אנשים, המחוייבים לרעיון הגינון הקהילתי, להתגבש לצורך הקמת גוף בשם התארגנות פעילים למען גינות קהילתיות בישראל המוכר גם כהתארגנות "גינות קהילה בישראל". בשנת 2014 התמסדה ההתארגנות באופן מסודר כעמותה רשומה. את העמותה מוביל צוות המורכב מפעילים מובילים בגינות קהילתיות ברחבי הארץ ואנשים בעלי רקע ונסיון מקצועי בחינוך סביבתי, עבודה קהילתית, גינון, תכנון ועוד. ההתארגנות שותפה לשולחן העגול בנושא גינון קהילתי בו חברים משרד ממשלה, ארגונים, עמותות ונציגים שונים מהמגזר העסקי.

חזון העמותה:
חממה לפעילי גינות קהילתיות - עידוד הכוונה ותמיכה לתושבים בתהליך הקמה ובפעילות השוטפת של גינות קהילה ברחבי הארץ. בית לפעילי גינות לשיתוף מידע ולמידה משותפת.

מטרות העמותה:
 1. תמיכה וחיזוק פעילי גינות קהילתיות בתהליך הקמתן, בפעילותן השוטפת ובהתמודדות עם משברים.
 2. הקמת רשת של פעילים למען גינות קהילתיות שתהווה מרחב להעברה ושיתוף מידע בין תושבים בנושא הגינון הקהילתי בישראל.
 3. קידום שיתופי פעולה – בין פעילי הגינות השונות ובין פעילי הגינות לרשויות וארגונים.
 4. העלאת המודעות לרעיון הגינון הקהילתי בקרב התושבים ומקבלי ההחלטות בגופים הרלוונטיים בישראל.
 5. פעילות מול ארגונים ורשויות לשיפור ומיסוד התנאים להקמת גינות קהילתיות ברחבי הארץ.

אמצעים :
הקמת פלטפורמות לליווי ותמיכה בנושאי גינון ובניית קהילההעמותה מציעה ותציע:
איך זה עובד ?
 • פעילי קהילה - יכולים לפנות לעמותה לצורך קבלת כל סיוע הנדרש להקמה או פיתוח גינה קהילתית.
 • נציגי רשויות - מוזמנים לפנות לעמותה לקבל הכוונה כיצד לפתח את הנושא ברשות שלהם.

המימון והתמיכה העיקריים לפעילות גינות קהילה בישראל ע"ר יתקבל מפרטים/קרנות/ארגונים חיצוניים שיכירו בערכה של הפעילות בגינות הקהילתיות ובנחיצותו של גוף ארצי שיתמוך בה.