תודות

תודה לכל הפעילים שמקדישים מזמנם לקידום הגינון הקהילתי בישראל

תודה לאלינור אראל שעיצבה את הלוגו הנהדר בהתנדבות

תודה ל"ידיעות אחרונות" ולקק"ל על פרס גיבורי הסביבה, המאפשר את קידום העשייה שלנו
תודה ל"חברה להגנת הטבע" ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר על שיתופי הפעולה המוצלחים, במיוחד על הפורום המטרופוליני והסדנאות המשותפות
תודה ל"אדם טבע ודין" על הטמעת פרוייקט מיפוי הגינות הקהילתיות בארץ באתרם
תודה למרכז השל, שההתארגנות מצאה אצלם בית כפרויקט חממה
תודה ל"עץבעיר" שתומכים באמצעות העברת ידע ומידע
תודה לשתי"ל על הייעוץ בנושא ההתארגנות

תודות נוספות לחברת נטפים, לג'וינט ישראל, למשרד להגנת הסביבה